קלינאות תקשורת

'קלינאות תקשורת' (Speech Language Pathology ) הוא השם הניתן לחקר ההפרעות בתקשורת. תחת כותרת זו נמצאות הפרעות בתחומי התקשורת, השפה, הדיבור, הבליעה והשמיעה. הפרעות בתקשורת יכולות להיות מולדות או נרכשות ועשויות להופיע בכל גיל. 
קלינאות תקשורת – קלינאות תקשורת עוסקת ומטפלת באיתור, אבחון, הערכה שיקום וייעוץ בכל הנוגע להתפתחות שפה, ליקויי שמיעה, דיבור ובליעה.