תודות

לידידנו הנכבד מר סולי אזרק הי"ו (פנמה) יאריך ה' ימיו בטוב ושנותיו בנעימים על תרומתו הנכבדה לכסא גלגלים ממונע.

לגב' אילנה שימל תחי' (לונדון) הצלחה בכל מעשי ידיה וזיווג הגון לרבקה בת מנוחה

להרה"ג הרב אברהם שרים שליט"א (פנמה) יאריך ה' ימיכם בטוב ושנותיכם בנעימים מתוך בריאות אושר ונחת אכי"ר.

לאיש רב הפעלים מר מאיר ניגרי הי"ו (ברזיל) חברת טקניזה ישלם ה' כפועלך ותהיי משכורתך שלימה מעם ה' על החזקת הפעילות הרפואית המקצועית.

לידידנו היקר לתורה ולתעודה מר פרדי ששון הי"ו (ברזיל) ימלא ה' משאלות ליבך לטובה ותזכה לראות נחת רוח מכל יוצאי חלציך וברכה בכל מעשי ידיך.

לאיש החסד מר חיים בן סימון (ישראל) נשיא חברת סיבוס שתזכה לראות נחת מכל יוצאי חלציך בבריאות נחת ואושר על עזרתך הקבועה בכל נושא.

לד"ר ריס (לונדון) ברכה והצלחה בריאות ורפואה שלימה

לידידנו היקר והנכבד מר איליי גינדי הי"ו (ארה"ב) ישלם ה' משכורתך השלימה על פועלך למען בריאות ורווחת ילדי ישראל בבריאות ונחת מכל יוצאי חלציך.

ד"ר דניאל וולצמן (ניו ג'רזי ארה"ב) ברכה והצלחה בכל מעשי ידיך והמון נחת יהודי מכל הילדים

עו"ד זובילי (ניו ג'רזי ארה"ב) הצלחה וברכה בעסקים בבריאות אושר ועושר על תרומתך הנדיבה

לידידנו היקר והנעים מר משה שרים הי"ו (פנמה) ירחיב ה' גבולך ושא ברכה והצלחה בכל מעשי ידיך בבריאות אושר ונחת אמן.

לידידי היקר ר' משה אמברצ'י ורעייתו(אוסטרליה) ימלא ה' משאלות ליבכם לטובה ותזכו לראות נחת רוח מכל יוצאי חלציכם וברכה בכל מעשי ידיכם.

לידידי היקר ר' אברומי וייס (אוסטרליה) יישר כוח על התרומה הנדיבה ותזכה לראות נחת יהודי אמיתי מכל יוצאי חלציך בבריאות טובה וכל טוב אמן.

מר דיויד דוניץ (אוסטרליה) הצלחה וברכה בעסקים בבריאות אושר ועושר על תרומתך הנדיבה

למשפחת גרנדשי (אוסטרליה) ימלא ה' משאלות ליבכם לטובה ותזכו לראות נחת רוח מכל יוצאי חלציכם וברכה בכל מעשי ידיכם.

למר וגב' זולמן היקרים (אוסטרליה) ברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם והמון נחת יהודי מכל הילדים