המלצות והסכמות:

הרב הגאון ר' עובדיה יוסף שליט"א
הרב שלמה קורח שליט"א
ד"ר רן סיונוב
הרב אברהם דיין שליט"א
הרב שלמה זלמן אולמן שליט"א
הרב שמעון בעדני שליט"א
Nathan keller phd - Head of clinical microbiology

 

הרב הגאון ר' עובדיה יוסף שליט"א

הרב עובדיה יוסףהרב עובדיה יוסף הסכמההנני להמליץ בכל פה על המוסד הנפלא "מרכז שיקומי ש.ב.ח" בעיה"ק בני ברק ת"ו בהנהלתו של רבי יוסף חיים נגר הי"ו, העושים לילות כימים במסירות נפש בדאגתם למען ילדי ישראל הזקוקים לחינוך מיוחד עם בעיות של שיתוק מוחין ובעיות פיזיות קשות. תוך מטרה טהורה להיטיב לילדים מיוחדים בציבור החרדי. וב"ה ניכר שהמוסד עושה פירות וההשקעה מוכיחה את עצמה- התלמידים זוכים לטיפול מקצועי בכל תחום ברוח ישראל סבא,איישר חילם לאורייתא.

לכן הנני פונה בזה בקריאה לאחינו בית ישראל בכל אתר ואתר להיחלץ חושים למען המפעל הקדוש ולסייע ככל יכולתכם בתרומה בעין יפה וליטול חלק במשימה החשובה של שיקום ילדי ישראל הטהורים.

וכל העוזרים והמסייעים בידם, ישאו ברכה מאת ה', ויזכו לאורך ימים ושנות חיים, בעושר ואושר וכבוד, שובע שמחות והצלחה, וכל טוב.

עובדיה יוסף

 

הרב שלמה קורח שליט"א

הרב שלמה קורחהרב שלמה קורחאת אחי אנוכי מבקש עבור בית הספר השיקומי ש.ב.ח בבני ברק לשיקום ילדים בעלי נכויות פיזיות קשות כשיתוק מוחין וכו וכל המסייע במצווה גדולה זאת בעזרת השם יתברך לא ידע דבר רע. ביקרא דאורייתא שלמה קורח

 

 

 

ד"ר רן סיונוב

ד"ר רן סיונובלכל מאן דבעי

בית הספר השיקומי ש.ב.ח הוקם לאור הצורך הגדול במסגרת שיקומית לימודים לילדים בעלי קוגניציה תקינה ולאור העוול הגדול שנגרם לילדים אלו ששהו עד היום במסגרות לילדים עם פיגור וזאת למרות היכולות הלימודיות של הילדים דבר שגרם לילדים לפתח תסמיני פיגור.
שנים חיכו לבית ספר כזה שייתן מענה לילדים הפגועים פיזית בלבד, שמחתי מאוד לשמוע על יוזמתו הברוכה של ר' יוסף חיים נגר להקים מסגרת שיקומית שנותנת מענה לכל איזור המרכז לבנים מגיל 6 ועד 21.

אני מכיר מקרוב את הנהלת בית הספר, בית הספר משקיע משאבים עצומים בקידום הילדים ובהתפתחותם הלימודית והפיזית, וגם אני זכיתי להיות מהתורמים לבית הספר השיקומי ש.ב.ח.
אין ספק כ בית הספר השיקומי ש.ב.ח נתן עתיד טוב יותר ראוי ומכובד לילדים שמזלם לא האר להם ובו יוכלו ללמוד ולהתקדם בצורה מכובדת וראויה.

בהערכה רבה,
ד"ר רן סיונוב

 

הרב אברהם דיין שליט"א

הרב  אברהם דייןהריני להמליץ בזה אודות בית ספר שיקומי לילדים עם נכויות פיזיות קשות שהוקם זה מכבר ע"י ה"ה ר' יוסף חיים נגר נר"ו בראשות הרה"ג רבי שלום נגר שליט"א אשר שוכן לעת עתה ברחוב שמואל הנביא 4 בעיר בני ברק. במסגרת זו משתדלים מנהלי המקום להקל וללמד את הילדים הפגועים במסירות ובנאמנות מירבית, וכל המסייעים והעוזרים תבוא עליהם ברכת ה
טוב ומה' ישאו ברכה ויזכו לרוב אושר ועושר וכבוד וכל טוב סלה.
בברכת התורה אברהם דיין

 

הרב שמעון בעדני שליט"א

הרב בעדניהרב שמעון בעדני הנני מצטרף לכל הנ"ל ומצווה רבה לעזור בידו ככל האפשר שהם עוזרים לכאלה שאין מי שיעזור להם והמרחם ירוחם מן השמים שמעון בעדני

 

 

הרב שלמה זלמן אולמן שליט"א

הרב שלמה זלמן אולמןלכל מאן דבעי הנני להמליץ עבור בית הספר השיקומי ש.ב.ח בבני ברק הנותן מענה לילדים ע נכויות פיזיות קשות כדוגמת שיתוק מוחין ועוד. בכל אזור מרכז הארץ אין לציבור החרדי מקום שיקומי הנותן מענה איכותי לבעייתם, ב"ה ר' יוסף חיים נגר הי"ו לקח על עצמו להקים להם מסגרת חרדית בבני ברק, בית הספר נותן פתרון לכל הילדים בגילאי 6-21 אשר היו נוסעים עד היום למרחקים או ח"ו לומדים במסגרות חילוניות.
מצווה גדולה לסייע לפיתוח בית הספר וכל המסייעים יבורכו מן השמים בנחת מכל יוצאי חלציהם בבריאות א שר וכל טוב.
החותם בברכת התורה שלמה זלמן אולמן

 

‏To whom may cncern ‏Recommendation letter ‏I hereby recommend the rehabilitation school "shevach" in bnei brak. ‏The school offers slution to children who suffer from severe physical disabilities such as cp. ‏In all the area of the center of the country the orthodox religious community does not have another school who gives qualitative solution to their problem. ‏Rabbi yossef nagar took on the responsibility to establish a school in beni brak that gives solution to 6-21 rear old children who until today had to travek far to reach their school or god forbid had to attend none religious schools. ‏It would be a great "mitzva" to help develop this school and a blessing of gratification and pleasure f good health and happiness would come to those who participate in this mission. ‏Siged the blessing of the "tora" שלמה זלמן אולמן

 

Professor Nathan keller phd - Head of clinical microbiology

דר נתן קלר ‏Dear mr. nagar ‏Thanks for giving me the privilege t visit your rehabilitatin school in bnei breck this school established by you for the treatment of children suffering from serious disabilities such as muscular degeneration, spina bipida, cerebral palsy etc. ‏I was impressed by the school activity organized in high standard of care and support these children in an excellent service for their needs. No need to add that this child with normal cognition suffers from iack of any organized system tat will support their needs in a comprehensive manner. ‏It is my privilege end honor to recommend for whoever can to support you and the institute in order to help these children to grow into a normal live in the society. ‏Your blessed initiative will help these children to live normal live in the quality we all deserve. ‏Yours sincerely ‏Nathan keller phd ‏Head of clinical microbiology