היכולת שלנו לקדם את הילדים הללו תלויה בתרומתך, תרום ישירות לתחום שאתה מאמין בו.

בתרומה של 85 $

עוד ילד יקבל טיפול הידרו תרפיה

שיעור פרטי

בתרומה של 72 $

עוד ילד יקבל טיפול פיזיותרפיה

שיעור פרטי

בתרומה של 52 $

עוד ילד יקבל שיעור שבועי פרטי

שיעור פרטי

בתרומה של 800 $

ילד יקבל ארוחת צהרים חמה לחודש

שיעור פרטי

בתרומה של 110$

ילד יקבל טיפול ברכיבה טיפולית

שיעור פרטי