ילדים משותקי מוחין בחברה רגילה

אוכלוסיית היעד של התחום: ילדים עם נכויות ומחלות כרוניות הזקוקים לטיפולים קבועים או למעקב רפואי קבוע. טווח הגילאים: מלידה עד גיל 21 , סקר ארצי, שבוצע על ידי המוסד לביטוח לאומי ומכון ברוקדייל העלה:בישראל 7.7% מהילדים, דהיינו 190,000 ילדים, סובלים מנכות כלשהי, כגון: חירשות, שיתוקים, פיגור, בעיות למידה והתנהגות קשות, מחלות כרוניות. כשליש מהם הינם בעלי יותר מנכות אחת.

ביישובים שמקומם בדירוג החברתי-כלכלי נמוך מאוד, מספר הנכויות גבוה במיוחד, 11% לעומת 7.7% כדוגמת האוכלוסייה החרדית.

צרכים לא מסופקים
מספר הילדים הזקוקים לשירותים לפי הערכת צרכים של אנשי מקצוע גדול פי שניים עד שלושה ממספר הילדים המקבלים שירותים אלה בפועל. הדבר חל כמעט על כל סוגי השירותים. הפער בין הצרכים לבין השירותים הניתנים גבוה במיוחד במגזר החרדי וביישובי הפריפריה.

סיכון
ההערכה היא, כי רמת הסיכון באוכלוסיית הילדים והנוער עם הצרכים המיוחדים גבוהה מזו המקובלת באוכלוסיית הילדים והנוער הכללית. בספרות המחקרית יש עדויות לכך, שילדים עם נכויות נתקלים במצבים שונים של ניצול לרעה, שאינם אופייניים בדרך כלל לילדים ללא נכויות, כגון הגבלה פיזית, ניצול לרעה בבדיקות ובטיפולים רפואיים, התעללות והזנחה רגשית.
מספר הילדים עם צרכים מיוחדים הנתונים בסיכון מעיד על תופעה חברתית, שהגורמים לה ייחודיים, והם נוספים על גורמים אוניברסאליים, הרווחים באוכלוסייה הכללית.
גידולו של ילד עם צרכים מיוחדים הוא פתח למשבר אישי ומשפחתי, עמוק ופתאומי, העלול להפוך לסיכון, כפונקציה של הקושי האובייקטיבי והסובייקטיבי להסתגל אליו. העומס הטיפולי המוטל על המשפחה והקושי לספק את השירותים הנחוצים לילד ומשפחתו מהווים גורם סיכון.
הקושי הכרוך בלקות עצמה הופך לסיכון כאשר נוספים עליו גם קשיים כגון: קשיים רגשיים, קשיים חומריים, קשיים ארגוניים, קשיים חברתיים כלליים. התסכול הנוצר כתוצאה מהפער בין הצרכים לבין המסוגלות לספק אותם עלול לבוא לידי ביטוי בהתעללות או הזנחה. המפגש של אוכלוסיית בעלי הצרכים המיוחדים עם האוכלוסייה הרגילה אף הוא טומן בחובו פוטנציאל של סיכון בשל החרדות שהוא מעורר בקרב שני הצדדים, הסטריאוטיפים והעדר שוויון ביכולת ההתמודדות.
לעתים קרובות מציבה החברה מחסומים בפני הילדים בעלי הצרכים המיוחדים ואינה מאפשרת להם להיות חלק ממנה. למרות מגמות השילוב וההכללה נתונים ילדים אלה לסכנת הדרה והרחקה, אשר תביא בהכרח לחיים בשולי החברה ללא מיצוי הפוטנציאל הקיים בהם.
תחום הילדים ובני הנוער בעלי הצרכים המיוחדים שואף להפחית את הסיכון הפוטנציאלי עבור ילדים עם צרכים מיוחדים. המשימה כרוכה באיתור הכוחות העומדים לרשות הילד ובהעמדת האמצעים והתנאים הדרושים כדי להוציאם מהכוח אל הפועל.
אנו מזהים מספר מעגלים המשפיעים על עולמו של הילד בעל הצרכים המיוחדים ומשפחתו. במעגלים אלו יש פוטנציאל של סיכון, אולם באמצעותם ניתן להפוך את הסיכון לסיכוי: מעגל הילד ומשפחתו, קהילת הילדים ובני הנוער בעלי הלקות הדומה ובני משפחותיהם, מעגל הילדים בני גילו במסגרת הנורמטיבית , מעגל אנשי המקצוע המטפלים בילד ובבני משפחתו, מעגל החברה הנורמטיבית הרחבה.

יעדים
1. פיתוח מודלים של שילוב והשתלבות ילדים ובני נוער עם צרכים מיוחדים בחברה הנורמטיבית בכל תחומי החיים.
2. פיתוח התערבויות לתמיכה ולחיזוק משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים.

יעד ההשתלבות בחברה
הנחת היסוד של התחום היא כי לכל הילדים ובני הנוער זכות לחוות ילדות והתבגרות ככל הילדים, ולהתפתח לקראת חיים בוגרים שאינם מנותקים מהחברה הכללית.
השתלבות בלימודים, בפעילויות הפנאי ובתעסוקה – תביא להכרות עם ילדים ובני נוער בעלי צרכים מיוחדים אשר בהכרח תפחית את הסיכון להדרה, הזנחה, הרחקה . ההשתלבות מסייעת להפחתת דעות קדומות ודה-הומניזציה של ילדים ובני נוער בעלי הצרכים המיוחדים. ההשתלבות בכל תחומי החיים נותנת הזדמנות למיצוי עצמי ולחיים שיש בהם השתתפות מלאה בקהילה. ההשתלבות מוכרת כיום כזכות ולא כמעשה של חסד. התחום שם לעצמו ליעד לחתור לביסוס התפיסה כי מקומם של ילדים עם מוגבלויות (כמו גם של אנשים בוגרים) בתוך החברה ולא בשוליה.

כיווני פיתוח עתידיים:
סיוע למסגרות החינוך הרגיל בהשתלבותם של ילדים עם צרכים מיוחדים: במדינת ישראל משולבים כיום בתוך בתי הספר הרגילים – באופנים שונים – תלמידים בעלי לקויות פיזיות, קוגניטיביות ורגשיות קשות. האתגרים עמם מתמודדת מערכת החינוך בהשתלבותם של ילדים אלה הינם רבים ומגוונים והתחום שואף לפתח יחד עם משרד החינוך – אגפי החינוך הרגיל והחינוך המיוחד, תכנית מערכתית מקיפה אשר תסייע למערכת להתמודד עם אתגרים אלה בין היתר באספקטים של שינוי עמדות, עבודה עם הצוות, הקשר בין בית הספר להורים ובמישור החברתי.
פיתוח תכניות לשעות הפנאי ומענים חברתיים: פיתוח מיומנויות חברתיות ונושא הפנאי הנם נושאים מרכזיים כאשר באים לדון באיכות החיים של הילדים עם הצרכים המיוחדים. המוגבלות עלולה לגרום להעדר ניידות, קושי ביצירת קשיים חברתיים ובעקבותיהם סגירות, הרחקה מפעילויות פנאי נורמטיביות והעדר מיומנויות חברתיות אשר מקשה על ההשתלבות בחברה בכל ההיבטים לרבות עבודה. התחום יעסוק בפיתוח תכניות אשר יסייעו בהתפתחות טבעית חברתית ובמענים נורמטיבים לשעות הפנאי.

יעד פיתוח התערבויות לתמיכה וחיזוק המשפחה:
גידולו של ילד עם צרכים מיוחדים, מעמיד בפני המערכת ההורית והמשפחתית התמודדות חדשה ומורכבת, שעלולה להפר את האיזון המשפחתי. הפרת האיזון הינה גורם סיכון למצבי פגיעה, הזנחה, הגנת יתר ועוד התנהגויות, שעבור כולן נדרשת התייחסות, שתיתן למשפחה כלים להתמודד ולמצוא את המקום לילד עם הצרכים המיוחדים בחיקה. מעבר להתארגנות המשפחה פנימה, במציאות כיום, למשפחה גם תפקיד מרכזי בהגנה על ילדיהם ובמילוי צורכיהם. התחום סבור כי ציוד המשפחה בכלים מתאימים לגידול הילד עם הצרכים המיוחדים בצורה הטובה ביותר, הוא המפתח לאיכות החיים של הילד, למניעת הזנחה ופגיעה, לקידום וחיזוק הילד ולפיתוח כלים לחיים עצמאיים ומלאים ככל האפשר. התחום שואף לסייע בפיתוח רצף של שירותים שיהוו רשת עוטפת למשפחה במטרה למנוע סיכון והזנחה. חיזוק הכוחות הפנימיים של המשפחה, שימוש באינטואיציה הפנימית שלה, עידוד לעצמאות ובניית איזון מחודש עם הילד בחיק המשפחה, כל זאת תוך בניית שיתוף פעולה בין אנשי מקצוע והורים. כיווני הפיתוח: תמיכה חברתית, מידע ויעוץ, מעורבות ושותפות והעצמה הורית, בניית שיתוף פעולה בין הורים לאנשי מקצוע, בניית מערכי שירותים מקומיים מתואמים, המוכוונים לסיוע למשפחה לבנות כיסוי טיפולי.

לצרכים אלו פתחנו את מרכז שיקומי שב"ח בבני ברק המהווה מענה איכותי ומוצלח לבעיות הללו.

רקע על בת הספר
מכון שיקומי שב"ח הוקם בשנת 2007 ע"י הורים לילדים עם שיתוק מוחין ((C.p על מנת לתת פתרונות לילדים בעלי נכויות גופניות קשות עם פיגור קל.
שיתוק מוחין ((C.P היא נכות הנגרמת כתוצאה מפגיעה מוחית בעת הלידה או תוך פרק זמן קצר לאחריה. שיתוק מוחין גורם לליקויים בתפקוד המוטורי והוא מלווה בדרך כלל בשיתוק הגפיים, ממוצע הלוקים בשיתוק מוחין הוא 2 על כל 1000 לידות.
מכון שיקומי שב"ח משלב בין לימודים מקצועיים לטיפולים פרא רפואיים ונותן דגש מיוחד על טיפולי פיזיותרפיה, פסיכולוגיה, בריכה שיקומית, ריפוי בעיסוק, תקשורת, אומנות, מוזיקה וטיפולים פרארפואיים. אנו דואגים למיצוי היכולות הלימודיות והפיזיות של כל תלמיד על פי יכולותיו האישיות!
בבית הספר 4 כיתות לתלמידים בגילאי 6-21 השאיפה היא לתת לכל תלמיד מורה סייעת ומטפל/ת צמודים שיעזרו לתלמידים להתפתח ולהתאים להם את הצרכים מיוחדים להם הם זקוקים. בבית הספר ישנם תלמידים שבנוסף לטרגדיה אישית שלהם ננטשו ע"י הוריהם בזמן הלידה ועברו מספר מוסדות ומשפחות אומנה מרוב קושי שיש בטיפול בילדים מסוג זה.
מכון שיקומי שב"ח מקנה לילדים אלה את כישורי החיים הבסיסיים ביותר כגון: אכילה עצמאית, גמילה מטיטולים, הליכה בשילוב הליכון, לבישת ביגוד וכדו'. עצמאות אישית מקילה על הקושי של המשפחה המטפלת ופותחת את היכולת להשתלב בחברה.
אין כמו חיוך של ילד שהצליח לעמוד /להתלבש בפעם הראשונה בחייו, האושר שניתן להתגבר על הקשיים הפיזיים נותנת לו את חיות, שמחה ומשמעות לחיים. לילדים אלה מכון שיקומי שב"ח זה אוויר לנשימה.